Sacsayhuaman นครที่สาบสูญ กำแพงหินและป้อมปราการยักษ์

Sacsayhuaman

สถานที่ : เมืองคัซโค, เปรู เมื่อนึกถึงโบราณสถานในเปรู ส่วนใหญ่คงนึกถึงนครสาบสูญ Macchu Picchu แต่ยังมีอีกสถานที่ที่สร้างความฉงนได้มากกว่ามหานครบนภูเขา นั่นคือ Sacsayhuaman (แซคไซวามาน) กำแพงหินประหลาดที่ขนาดใหญ่โตมโหฬาร แต่ละก้อนสูงกว่า 6 เมตร ยาวสุด 400 เมตร คาดว่าสร้างในช่วงปีค.ศ. 900-1200

Sacsayhuaman

ความพิเศษของมันก็คือ หินแต่ละก้อนมีรอยตัดที่ปราณีตราวกับตัดด้วยเครื่องมือทันสมัย นักวิจัยส่วนมากเชื่อว่ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นป้อมปราการ แต่คำถามก็คือ วิธีการสร้าง และการขนย้ายหินปูนหนักราว 200 ตัน มายังหุบเขานั้น คนโบราณเขาทำได้อย่างไร?