สถานที่ลึกลับ Teotihuacán (เตโอติฮวากัน) เมืองโบราณที่ไม่รู้ใครสร้าง

Teotihuacán

สถานที่ : ประเทศเม็กซิโก ตั้งอยู่ห่างจาก Mexico City ประมาณ 40 กิโลเมตร Teotihuacán แปลว่า กรุงเทพ หรือ “City of the Gods” นั่นเอง เป็นเมืองโบราณยุคเมโส-อเมริกัน ที่ชาวแอซเท็กมาค้นพบเข้า และตั้งชื่อเมืองให้ ตอนที่มาพบนั้นที่นี่ก็เป็นเมืองร้างอยู่แล้ว จึงไม่อาจรู้ได้ว่าใครสร้างไว้กันแน่ นักโบราณคดีคาดกันว่าที่นี่น่าจะมีอายุประมาณ 2,000 กว่าปี มีการเริ่มต้นตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ 100 ปีก่อนคริสตกาล และน่าจะเคยเป็นศูนย์กลางอำนาจของอาณาจักรบริเวณนี้ และมีผู้คนอาศัยอยู่เกินแสนคนเลยทีเดียว

Teotihuacán

จากซากโบราณสถานนั้นมีการพบเครื่องมือ จิตรกรรมฝาผนัง ระบบคมนาคม และการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้อุปกรณ์ก้าวหน้ามากในยุคนั้น แต่ที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของเมืองนี้ก็คือ พีระมิดแห่งดวงอาทิตย์ Pyramid of the Sun และพีระมิดแห่งดวงจันทร์ Pyramid of the Moon

Pyramid of the Sun โดยเฉพาะพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์นั้นมีขนาดใหญ่โตมโหฬารมาก (แต่ยังมีความสูงเพียงครึ่งเดียวของมหาพีระมิดเมืองกิซา) ที่สำคัญมันยังถูกสร้างโดยวางเลย์เอาท์เดียวกันกับพีระมิดที่อียิปต์ด้วย คือเป็นแนวเรียงกันตามกลุ่มดาวโอไรออนนั่นเอง จะบังเอิญเกินไปหน่อยรึเปล่า?