ก้อนหินยักษ์แห่งนารา Masuda no iwafune ที่มนุษย์ต่างดาวเคยมาเยือน

Masuda no iwafune

น้อยคนจะรู้ว่าที่จังหวัดนารา ประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีอะไรที่มากกว่าวัดวาอารามในฐานะเมืองหลวงเก่าอยู่เหมือนกัน นั่นคือ ก้อนหินปริศนา มัตสึดะ โนะ อิวาฟุเนะ (Masuda no iwafune) ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านอาสุกะ คาดว่ามีอายุอยู่ในช่วงปีค.ศ. 250-552 หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่ายุค โคฟุน-จิได (Kofun-Jidai)

Masuda no iwafune

ลักษณะคือเป็นหินแกรนิตทั้งก้อน มีความยาว 11 เมตร กว้าง 8 เมตร สูง 4.7 เมตร หนักประมาณ 800 ตัน ที่ส่วนยอดมีรอยตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 ตารางเมตรแบบพอดีเป๊ะอยู่ 2 ช่อง ซึ่งก็ยังไม่มีใครหาคำตอบได้ว่าหินก้อนนี้มาจากไหน อยู่ๆ มาตั้งตรงนี้ได้อย่างไร และเพื่ออะไร

สิ่งที่พอจะคาดการณ์ได้บ้างก็คือ ในบริเวณหมู่บ้านอาสุกะนั้นก็มีหินรูปร่างประหลาดอยู่ไม่น้อย และส่วนมากก็ถูกใช้เพื่อการสักการะบูชา หรือประกอบพิธีกรรมโบราณ และจากชื่อของหินว่า มัตสึดะ โนะ อิวาฟุเนะ นั้นถ้าแปลตรงๆ จะหมายถึง “เรือหินแห่งมัตสึดะ” ซึ่งมัตสึดะนั้นเป็นชื่อของทะเลสาบที่ปัจจุบันแห้งขอดไปนานแล้ว

จึงมีการคาดเดากันว่าก้อนหินนั้นน่าจะมาจากอดีตทะเลสาบแห่งนี้นี่เอง ส่วนวัตถุประสงค์การสร้างนั้น บ้างก็ว่าเพื่อใช้สำหรับสังเกตการ์ตำแหน่งของดวงดาวในสมัยโบราณ บ้างก็ว่ามันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสุสานเก่าเท่านั้นเอง แต่ก็ยังคงมีคำถามว่า แล้วคนยุคนั้นเขาใช้อะไรในการสร้าง และตัดก้อนหินให้เรียบเนียนได้ขนาดนี้?